top of page

Uisu lugu

Tekst:
Uisu arengulugu, 2009, väljavõte Mihkel Jürissoni uurimustööst

Uisk on olnud Muhumaa sümboliks Väinamerel ligikaudu 1000 aastat. Laeva vanem nimetus oli huisk, mis tähendas madu või ussi. Selle sõnaga kirjeldati ka saarlaste sihvakaid viikingilaevu, mis ründasid Riia piiskopkonna alasid ja osalesid röövretkedel Skandinaavias. Tõenäoliselt oli raa-purjega uisk üks esimesi purjelaevamudeleid Eestimaal.

 

Kui eelviikingiajal õppisid saarlased neid rüüstanud meresõitjatelt laevaehituskombeid, siis 11. sajandiks olid kiire manööverdamisvõimega purjelaevad kujundanud Saaremaa üheks Läänemere idaosa kaalukamaks jõuks. Hoogne kaubandus Liivilahel, Väina suudmes ja põhjapoolsetel aladel põhjustas võõrriikidega sõjalisi konflikte. Kui Eesti saared suutsid vastu seista skandinaavlaste rünnakutele, siis lõunast saabunud ristisõdijate vägi oli liiga ülekaalukas. Vaatamata võõrvõimu kehtestamisele jäi esialgu poolteist tuhat kilomeetrit rannajoont saarerahvale avatuks. 16. sajandil nõrgenes kohalike vasallkondade mõjuvõim ja saarerahva ligipääsu merele hakati piirama. Siiski kohustati vabadikest muhulasi1532. aasta lepingu alusel toimetama uisuga postisaadetisi üle Väinamere. Hiljem lisandusid laevale kaubalastid ja reisijaid. Sadamatesse kerkisid kõrtsid ja uisumeeste öömajad (uisusaun). Jõed olid Saaremaal ja Eesti lääneosas laevasõiduks liiga kitsaks kuivanud, mistõttu uisk kohandati täielikult mereteede jaoks. Kaubaveo eesmärgil laiendati laevakere ja lisati peegelahter. Raa-puri asendati hiigelsuure kahvelpurjega, mis pakkus igapäevast tööd vähemalt neljale uisusulasele. Tuulevaikuses kasutati kahte aerupaari. 19. sajandi uisu kerepikkus oli Suurel väinal ligikaudu 18 meetrit ja Väikesel väinal 12 meetrit. Suuremad laevad mahutasid kokku kuni kümme hobusevankrit. Postiga alguse saanud muhulaste veokohustus kestis Väinamerel aastani 1894. Viimane uisk nimega Maria lammutati aastal 1925 Pädaste sadamas. Aastal 2009 alustas MTÜ Väinamere Uisk uisu traditsioonide taaselustamist nii merel kui maal.

uisko Sotka

Keskaegne läänemeresoomlaste uisk
Lapuri leiu koopia, www.viikinkiajanlaiva.fi

Vahtna uisk 1896 Muhu Muuseum.jpg

19. sajandi muhulaste uisk
Muhu Muuseumi arhiiv

Uisk "Moonland"

Uisu arvutuslikud katsed (Enn Metsar 2010):
 

Kere materjal                                                                      tamm ja lehis

Üldpikkus, L max, mm                                                    19 500

Kere pikkus, Lh                                                                  15 000

Veeliini pikkus, Lwl                                                           13 890

Üldlaius, B max                                                                   5 100

Kere laius, Bh                                                                      5 000

Ahtri laius, Bt                                                                      3 650

Veeliini laius, Bwl                                                               4 400

Vabaparda kõrgus vööris, FF                                       1 675

Vabaparda kõrgus midelis, FM                                     1 150

Vabaparda kõrgus ahtris, FA                                         1 175

Süvis, T                                                                                   1 000

Veeväljasurve, t                                                                    15,6

Mass kerge paadi seisundis, t                                        9,5

Vaba laadung, t                                                                      3,8

Ballast, t                                                                                  3,5

Mast, mm                                                                               14 050
Poomi, mm                                                                           10 400
Kahvelpoom, mm                                                               6 950
Pukspriit, mm                                                                      3 800
Põhipurjestuse pindala, m2                                           102

Purjestuse kogupindala, m2                                          148
Mootorivõimsus, kW                                                           83

Kütuse mahuti, l                                                                  350

Magevee mahuti,l                                                               400

Inimesi pardal                                                                      3-20

Ehitusnormistik – Det Norske Veritase paadistandard

                                       kere pikkusele kuni 15 m

Uisk.jpg
shablooni valmistamine_Juha Kurkinen.jpg
laev ja naaglid.jpg

Uisu ehitusprojekt

Väinamere Uisu ühingu poolt 2009. aastal algatatud projekti raames ehitati traditsiooniline uisk-tüüpi purjelaev kogupikkusega 20 m, kerepikkusega 15 meetrit ja laiusega 5 m. Uisu tehnilised dokumentatsioonid on koostanud tunnustatud projekteerija Enn Metsar (Runbjarn, Elizabeth jne.). Arvesse on võetud erinevat fotomaterjali, 1813.aasta Sõrve uisu kerekuju joonist ja Kaarel Noore poolt 19. sajandil valmistatud poolkeremudeli puidust vormi.

Purjelaev Moonlandi emapuu langetati 30. jaanuaril 2010. aastal - sada aastat pärast uisk Maria ehitust (Kaarel Noor, 1910). Projekti juhtisid Mihkel Jürisson ja Andres Noor. Ehitust finantseerisid MTÜ Väinamere Uisk liikmed, PRIA Leader programm, EAS, United Motors ja Kuningas Arthuri Fond. Moonlandi veeskamine ja ristimine toimus Kuivastu sadamas 20. juulil 2013. aastal. Laeva ristiema on Kristiina Maria Huum.

 

Moonlandi ehitus toimus Koguva külas. Ehituskoja projekteeris Indrek Allman koos büroo Plusiga. Laeva meistriteks olid Kaarel Tüür, Janek Vapper, Algor Streng, Andres Lemba ja Juha Kurkinen. Abiks olid Kaupo Tüür, Henri Kirikal, Imre Vokk, Mihkel Schmuul ning paljud teised muhulased ja nende sõbrad. Lehisest plangumaterjali tõi Siberist kohale Lauri Laas. Sepatööd viis läbi Muhu meister Paul Tüür. Purjed valmistas Ahvenamaa meister Jouni Lahdenperä. Taglastustöid juhtis Rauno Kivilo. Elektritöid tegid Ando Kindel ja Madis Rehepapp. Tehnilist tuge andis Muhu Varahaldus ja Erkki Noor. Laeva viimistlust korraldas Andres Kindel. Projekti toetasid ka Anti Kerdo, Kristjan Prii, Jaak Noor, Mati Tuust ja Mihkel Ling.

Uisu purjestus.jpg
rool.jpg

SPONSORID:   UNITED MOTORS, KUNINGAS ARTHURI FOND,

MUHRO OÜ, MUHU VARAHALDUS OÜ, SEVOSTALU, SANDLA PUIT,

KEHTE OÜ, MUHU VALD, MOEKASTI OÜ, ARHITEKTUURIBÜROO PLUS, INSENERIBÜROO PLUS, ARTPRINT OÜ, AS SAARTE LIINID, ALUNAUT OÜ, VIITANET, IVO LINNA, HILLAR PEEGEL, MARKKU EKLUND, PILLE KEERD

Leader.jpg
bottom of page